Historie

Vše začalo přibližně před 10ti lety na Moravě, kdy jsem převzal po kolegovi starost o zahradu v jedné komunitě lidí se stejným smýšlením. Zjistil jsem, že tato práce mě naplňuje a dostával jsem spoustu nápadů, jak tuto činnost rozvíjet dále. Podporu mě dávali také lidé okolo mě, a to mi dávalo jistotu, že jdu správným směrem a bude to nejspíš můj osud.

Asi v roce 2009 jsme se já a manželka přestěhovali do Rudné u Prahy a první moje starost byla, kde vezmu půdu, kterou bych obdělal. První padla za oběť zahrada okolo našeho domu, a dostala podobu překrásné kvetoucí podívané. Totiž mou slabou stránkou není jenom zelenina, ale také květiny. A hodně květin. No a poté jsem od přítele dostal k dispozici jeho nevyužitou zahradu poblíž Benešova,a tak jsem si řekl, že je to lepší než nic. Tož nějaká zeleninka tam vyrostla, ale bylo to tak pro nás dva. Akorát dýně byly úžasné, nikdy předtím se mi nevydařily tak, jako tady. Za rok poté mi kamarád řekl, že tam začíná stavět dům, a tak jsem přemýšlel co dál. Nápad přišel od mých kolegů z farmy Krišnův dvůr v Postupicích, shodou okolností také u Benešova, že můžu pěstovat na jejich pozemcích. Tak jsem do toho šel a výsledkem bylo, že bylo zeleniny dost nejen pro místní farmáře a pro mou rodinu, ale také pro dalších, zhruba 30 odběratelů z okolí mého bydliště.

A tento rok přišel nápad tentokrát ode mě, že jestli to má mít nějakou úroveň, tak pole musí být moje a hlavně kousek od domu. Tak sen se vyplnil docela rychle, ale pouze z poloviny, neboť blízko domu to je, ale políčko je bohužel zatím jen pronajaté. Jedná se o asi 0,5 ha v obci Nučice u Rudné. Tak uvidíme, co přinese, nebo lépe řečeno vynese. Bude to znovu zkouška, ale aspoň mám zkušenosti z předešlých let a vím, co je ještě potřeba zlepšovat.

Filozofie

Tento nápad se zrodil v mé hlavě již před několika lety, kdy jsem pochopil, co bych chtěl v životě dělat- mít svůj kousek půdy, hospodařit na něm a tímto způsobem se postupně osamostatnit do té míry, že nebudu záviset na průmyslově vyráběných potravinách, které, dle mého názoru, mají několik nedostatků:

  1. Jsou pěstovány v nepřirozených podmínách (pesticidy, různé technologie, umělá hnojiva, genetické úpravy atd.). To znamená, že rostliny se pěstují při umělém osvětlení, v mnoha případech dokonce bez styku s půdou a takto vypěstovaná zelenina a ovoce postrádají chuť, vůni, vitamíny... Dokonce způsobují i nemoci, jako neplodnost, alergie apod.
  2. Jsou pěstovány s vidinou zisku a ne pro zachování těla a duše pohromadě, k čemuž je ostatně potrava určena. A lidé podílející se na takové produkci k tomu ani nemají ten správný vztah. Protože i vědomí, se kterým určitou činnost provádíme, ovlivní celý výsledek.
  3. Celý tento systém je příliš komplikovaný a umělý a tudíž zbytečný. Tolik složitých kroků se musí udělat, než se zelenina dostane na náš stůl. Celá ta mašinérie, od různých tzv. vědeckých výzkumů, přes chemický průmysl až po složitou dopravní siť, znečišťující ovzduší nakonec končí tím, že zamoříme půdu, vodu, ovzduší, a postupně i naše vlastní těla.

Z těchto a mnoha dalších důvodů budeme pěstovat svou vlastní zeleninu, a tímto se učit to, co jsme již dávno zapomněli. V současnosti si převážně mladší generace neváží těchto darů, protože ani nevědí, jak je z půdy získat. A já bych rád tyto zkušenosti předával nejen svým dětem.